Arvomme

Arvot luovat perustan työskentelytavoillemme. Arvomme ovat rohkeus, luotettavuus ja innostavuus.

Hyvinvointiin, terveyteen ja käyttäjien tarpeisiin liittyvä tietomme yhdessä arvoihimme pohjautuvan työkulttuurimme kanssa luo perustan sille, että kykenemme paremmin noudattamaan visiotamme ja saavuttamaan tavoitteemme.

Rohkeus on uskallusta ja kykyä uudistua. Olemme ykkösluokan toimija! Rohkeus on tärkein arvomme. Rohkeus vie meitä eteenpäin ja auttaa ottamaan tarvittavia riskejä. Rohkeutta tarvitaan vaativissa keskusteluissa ja vaikeiden päätösten tekemisessä. Rohkeat asettavat tavoitteensa korkealle, haluavat voittaa ja uskaltavat puuttua epäkohtiin.

Olemme ammattimaisia ja taitavia. Meihin voi luottaa. Pidämme lupauksemme. Kannamme vastuumme kuluttajia, asiakkaita, omistajia ja yhteiskuntaa kohtaan. Työskentelemme pitkäjänteisesti ja ratkaisemme eteen tulevat ongelmat. Olemme energisiä ja sinnikkäitä.

Innostava: Olemme intohimoisia ja haluamme menestyä. Innovoimme jatkuvasti. Inspiroimme kuluttajia, asiakkaita, liikekumppaneita ja toisiamme.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme omistajamme Orkla-konsernin vastuullisia toimintapoja.

Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme.