Vastuullisuus

Orkla on sitoutunut toimimaan vastuullisesti, eettisesti ja hyvän liiketoiminnan periaatteita noudattaen. Orklalla on tiukat vaatimukset koskien koko arvoketjua ympäristö ja yhteiskunta huomioiden.

Orklan ympäristö- ja yhteiskuntavastuutyö perustuu ihmisiä ja ympäristöä kunnioittavaan toimintaan. Kun Orklan yritykset investoivat esimerkiksi uuteen teknologiaan ja tuotekehitykseen, niiden pitää pyrkiä vastaamaan samalla ympäristön ja energia-alan haasteisiin.

Orklan kestävän kehityksen strategia on tehty vuoteen 2020 asti. Siinä on määritelty neljä osa-aluetta, joissa yrityksellä on liiketoimintansa puitteissa mahdollisuus vaikuttaa myönteisellä tavalla. Nämä ovat ravitsemus ja terveys, tuoteturvallisuus, vastuulliset hankinnat ja ympäristö.

Lue lisää Orkla-konsernin sivuilta: http://www.orkla.com/Sustainability