Terveys, turvallisuus ja ympäristö

Ravitsemus ja terveys: Edistämme terveellisiä elämäntapoja

Orkla pyrkii valmistamaan entistä terveellisimpiä tuotteita, joissa on selkeät merkinnät tuotteiden sisällöstä. Markkinoimme tuotteitamme vastuullisesti ja tuemme toimenpiteitä, joilla lisätään väestön liikkumista.

Tuoteturvallisuus: Varmistamme tuotteidemme turvallisuuden arvoketjun läpi

Orkla asettaa tuotteiden laadulle samat, korkeat vaatimukset riippumatta maasta, missä tuotteita valmistetaan tai myydään.

Vastuullinen hankinta: Kehitämme kestävää arvoketjuaTavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä kaikki Orklan ostot tehdään kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Ympäristö: Minimoimme hiilijalanjälkemme
Orkla pyrkii minimoimaan hiilijalanjälkensä varmistamalla, että yrityksien toiminta ja tuotteet eivät ole ympäristölle haitallisia.

Lue lisää Orkla-konsernin sivuilta: http://www.orkla.com/Sustainability/Sustainability